Duyuru Detay

2013 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları
23.01.2014

VERGİ USUL KANUNU 434 GENEL TEBLİĞİ


23 Ocak 2014 Resmî Gazete Sayı: 28891


Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280. maddesinin 2.ve 3.fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2013 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20.4.1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27.12.1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31.12.2013 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

Kur Tablosuna erişmek için burayı tıklayın

Bu içerik 23.01.2014 10:39:30 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2051