Duyuru Detay

Ba Formlarında kimlik numarası ve unvan alanlarında düzeltme işlemlerinde cezai işlem uygulanmayacaktır
26.11.2013

Üyelerimiz tarafından Odamıza intikal eden "şirket birleşmelerinde ya da nevi değişikliklerinde" sehven eski şirket adına verilen bildirimler için özel Usulsüzlük cezası kesildiğine ilişkin bilgi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Gelir İdaresi Başkanlığı 20.11.2013 tarih ve 117895 sayılı yazısı ile Vergi Dairelerine '2012 Ocak ile 2013 Temmuz (bu dönem dahil) dönemleri arası terk etmiş mükelleflerden mal ve/veya hizmet alımı yaptığı bildirilen mükelleflerden, nevi değişikliği, birleşme ve devir nedenleri ile sadece vergi kimlik numarası ve unvan alanlarında Ba formunda düzeltme işlemi yapanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesi hükmü uygulanmayacağını; yukarıda belirtilen durumlar haricinde yapılan diğer hatalara ilişkin düzeltme işlemleri için 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 4.2.3 bölümüne göre cezai işlem uygulanacağını" bildirmiştir.

Bu içerik 26.11.2013 17:17:41 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1950