Duyuru Detay

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı ve Müdürler Kurulu Belgeleri
19.06.2013

 TTK Konusunda Bilgilendirme


1-)

-2012 Yevmiye Defterleri Kapanış Tasdikleri28 Haziran 2013 Cuma Günü Sona Ermektedir.

-Ticaret Siciline Kayıtlı Tüm Firmaların Yevmiye Defterleri Kapanış Tasdikine Tabi Olduğunu Unutmayınız.

2-)

-6102 Sayılı Yeni TTK Şirketlerin Ana Sözleşmelerini Uyumlu Hale Getirmesi Zorunlu Değildir.

-Uyumlu Hale Getirmeyen Şirketler Ana Sözleşmesinde Olmayan Hususlar Konusunda Yeni TTK Hükümlerine Tabi Olacaktır.

3-)

-Limited Şirketlerde Birden Fazla Müdür Varsa Genel Kurulu Yani Ortaklar Kurulunu Çağrısız Genel Kurul Hükümlerine Göre Ortaklar Kurulu Toplanır Müdürler Kurulu Başkanı Seçip Ticaret Siciline Tescil Ettiririler.

4-)

-Limited Şirketlerde Genel Kurulu Çağrısız Toplantı Hükümlerine Göre Toplayıp 2012 Yılı Faaliyetlerinin Görüşülüp Onanması Gerekir.

-Genel Kurul Toplantı Tutanağının Noter Tasdikli Sureti Bir Üst Yazı İle Ticaret Siciline Bilgi Amaçlı Vereceklerdir.

-Tescile Tabi Bir Hüküm Yoksa Tescili Yapılmayacaktır.

 

 

İlgili belge örnekleri aşağıdadır:


-Limited Şirker Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

-Limited Şirket Faaliyet Raporu

 

-Müdürler Kurulu Kararı

 

 

Müdürler Kurulu Başkan Seçim Kararı

 

-Müdürler Kurulu Başkanı Karar Örneği

 

-Ticaret Sicil Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Bu içerik 19.06.2013 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 4603