Duyuru Detay

6455 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11.04.2013

11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28615

 

MADDE 78- 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesinin 3. fıkrasının 4. cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”

 

MADDE 90- Bu Kanunun;

a) 71 inci maddesinin 5957 sayılı Kanunun 8. maddesinin dördüncü fıkrasının değiştirilmesi ve beşinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü 1.7.2013 tarihinde,

b) 78. maddesi ile değiştirilen 6102 sayılı Kanunun 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hüküm 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

 

 

6455 Sayılı Kanuna buradan erişebilirsiniz

Bu içerik 11.04.2013 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1886