Duyuru Detay

Bağımsız Denetimde Alınacak Ücretler
12.01.2013

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:


12 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28526


KURUL KARARI

Karar Tarihi     : 10.1.2013

Karar No : B.07,6.KGK.0.01.00-050.01.04 – [01/15]


660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48. maddesi gereğince 2013 yılı geçiş dönemi yetkilendirilmelerinde geçerli olmak üzere;

 

1- Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi için 5.000 TL, diğerleri için 2.500 TL olarak belirlenmesine,

 

2- Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemlerinde aşağıda belirlenen tarifeler üzerinden ücret alınmasına, karar verilmiştir.

 

 

1

Bağımsız Denetçi Belgesi

250 TL

2

Bağımsız Denetçi Kimliği

150 TL

3

Bağımsız Denetçilik Sınavı Her Bir Alan Ücreti

150 TL

Bu içerik 12.01.2013 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2510