Duyuru Detay

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
29.12.2012

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28512

Karar Tarihi: 27.12.2012

Karar No: 2012/1

 

 

22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4.12.2012 tarihinde başladığı çalışmalarını 27.12.2012 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1-) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

 

2-) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1.1.2013-30.6.2013 tarihleri arasında 32,62 (otuz iki altmış iki) Türk Lirası olarak, 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuz dört sıfır beş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

 

3-) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1.1.2013-30.6.2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmi yedi doksan yedi) Türk Lirası olarak, 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmi dokuz yirmi beş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

 

4-) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39. maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11. maddesi gereğince Resmî Gazete’ de yayımlanmasına oy birliğiyle, karar verilmiştir.

 

Bu içerik 29.12.2012 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2117