Duyuru Detay

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Dair Karar
06.08.2012

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN HESABINA AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AİT KATMA DEĞER VERGİSİNİN DAHİL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

 


5 Ağustos 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28375

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı: 2012/3481

Ekli “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5.7.2012 tarihli ve 69688 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 10.7.2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MADDE 1 – 8.7.2008 tarihli ve 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Karar, 14.2.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu içerik 6.08.2012 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2096