Duyuru Detay

Özel Sektör İşyerlerinde Eksik Gün Bildirim Nedenlerinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belirtilmesi
09.05.2012

17.04.2012 tarih, 28267 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle: Özel Sektör İşyerlerinde Eksik Gün Bildirim Nedenlerinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belirtilmesi için 30 ve üzeri sigortalı sayısı yeterlidir.

 

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 maddesinin 14. fıkrası - "Genel bütçeye-dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner~sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli iken (17.04.2012 tarih 28267 sayılı Resmi Gazete) yapılan değişiklikle sigortalı sayısı 30 ve üzerinde olarak değiştirilmiştir.

Bu içerik 9.05.2012 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2602