Duyuru Detay

Değerli Kağıtların Korunumu Kanunu 2011/1 Genel Tebliğ
30.12.2011

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 2011/1 GENEL TEBLİĞİ

30 Aralık 2011 Resmî Gazete Sayı: 28158

 

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

 

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

 

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı

6,25

b) Beyanname

6,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

12,50

3 - Pasaportlar

62,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

172,00

6 - Nüfus cüzdanları

5,75

7 - Aile cüzdanları

58,00

9 - Sürücü belgeleri

77,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

77,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

77,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

58,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

58,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

3,80

 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

 

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Tebliğ olunur.

 

 

Bu içerik 30.12.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2452