Duyuru Detay

Müteahitlik ve Geçici Ustalık Yetki Belgeleri
29.12.2011

Yapı Müteahhidi  Yetki Belgesi

 

3194 sayılı imar kanunun 28.maddesi gereğince, yapı müteahhitlerinin de yetki belgeli olması gerekmektedir.

Söz konusu kanunun hayata geçirilmesi için 81 ilin valiliklerine, Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine ve belediyelere genelgeler gönderilmiştir. Bu çerçevede, 2012 tarihinden önce, müteahhitlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bir yetki belgesi numarası almaları gerekmektedir.

 


SİCİL NUMARASI (YEKİ BELGESİ NUMARASI) ALABİLMENİZ İÇİN;
1- Ekte yer alan formu doldurmanız
2- Şirket sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı yada "aslı gibidir" fotokopisi
3- Hissedarların pay durumunu gösterir belge ve nüfus cüzdanı fotokopileri
4- Ortakların kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış oda kayıt belgesinin aslı yada aslı gibidir fotokopisi
5- Şirket müdürünün kimlik fotokopisi (her bir fotokopiye şirket mührü vurulmalı)
6- Şirket sistem sorumlusu (bundan sonraki süreçte bakanlık her bir şirket için "şirket sistem sorumlusu" sıfatıyla birisini istiyor. Çünkü işlemleri internet üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Söz konusu kişi şirket ortaklarından y da müdürlerinden birisi olabilir)
7- Şirket iletişimbilgileri
8- Vergi lenhası

 

 

Yapı Müteahhidi  Yetki Belgesi Numarası  Başvuru Formu için burayı tıklayın

 

 

GEÇİCİ USTALIK BELGESİ

3194 sayılı imar kanunu 28. maddesi gereği 01/01/2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi alması zorunludur.

Söz konusu yetki belgesi "mesleki yeterlilik belgesi" olarak Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) yetkilendirdiği kuruluşlarca verilir. INTES (İnsaat sanayicileri işveren sendikası) bu kuruluşlardan birisidir. MERYAP ve İNTES bir protokol imzalayarak çukurova bölgesinde inşaat işçilerinin belgelendirilmesi için bir projeye başlamıştır. Proje çerçevesinde ilk sınav 7-8 Ocak tarihinde demir ve kalıp ustalarına yapılacaktır.


Fakat, 01/01/ 2012 tarihinden itibaren inşaatta çalışan ustaların belgelendirilmesi şarttır. Aksi taktirde müteahhit her belgesiz usta başına 2.000 TL ceza ödeyecek. Kanun vatandaşı zor durumda bırakmamak için GEÇİCİ USTALIK BELGESİ avantajı sağlamıştır. Söz konusu belgeyi almak için aşağıdaki evraklarla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir. Geçici belgeler 2017 yılına kadar geçerlidir. Ama bu süreç içerisinde her ustanın MYK tarafından onaylanmış "mesleki yeterlilik belgesi" alması şarttır. Bununla ilgili olarak da ustalarınızı MERYAP'a yönlendirmeniz ve başvuralarını yapmalarını sağlamnız faydalı olacaktır.


GEÇİCİ USTALIK BELGESİ için ekte yer alan formun doldurulması, aşağıda sıralanan evraklar ve ekteki dilekçe örneği ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurulması gerekiyor.

1 -inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge
2 -İki(2) adet resim
3 -Diploma sureti veya eğitim durumunu bildirir yazılı beyan
4 -Nüfus Cüzdanı sureti
5 -İkametgah
6 -Sağlık raporu

 

Ekler:

1-Geçici Ustalık Başvuru Dilekçesi

 

2-Başvuru Formu

Bu içerik 29.12.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 5304