Duyuru Detay

Özel İletişim Vergisi 8 Seri Nolu Genel Tebliği
26.12.2011

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 8 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

26 Aralık 2011 Resmî Gazete Sayı: 28154

 

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39. maddesinin 3. fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmi milyon lira), 7 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği3 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2011 yılı için 34,00 TL olarak belirlenmişti.

 

17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2011 yılı için %10,26 olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2012 tarihinden itibaren 37,00-TL olarak uygulanacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

———————————

(1) 23/07/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 10/01/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 29/12/2010 tarihli ve 27800 mükerrer (6.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu içerik 26.12.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2555