Duyuru Detay

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk
21.06.2011

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.

 

B.K.K. No

2011/1819

Resmi Gazete Tarihi

11/06/2011

Resmi Gazete No

27961

Kapsam


Karar Sayısı : 2011/1819

Ekli "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/5/2011 tarihli ve 53658 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR

KAPILARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 - 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın 1 inci maddesine, "Ambarlı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mersin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu içerik 21.06.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2273