Duyuru Detay

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar
30.04.2011

30 Nisan 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 27920

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı: 2011/1713

Ekli “6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21.4.2011 tarihli ve 39246 sayılı yazısı üzerine, 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 168. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26.4.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 − (1) 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4. maddesi ile 17. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

 

(2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

 

(3) 6111 sayılı Kanunun 4. maddesi ile 17. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25.2.2011 tarihinden 2.5.2011 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 2 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3 − (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu içerik 30.04.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2536