Duyuru Detay

6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
29.03.2011

6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar. 2011/29 SGK Genelgesi

 

Bilindiği üzere, 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.2.2011 tarihli ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

genelgenin devamı için tıklayınız

 

 

Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar  6111 Ek Listesi

1)

Ek:1-a

5510 s. K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin prim, işsizlik sigortası primi ile eksik işçilik, SGDP, İPC, EKP, ÖİV, DV borçları için başvuru formu

 

2)

Ek:1-b

5510 s.K. 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için başvuru formu

 

3)

Ek:1-c

5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları için başvuru formu

 

4)

Ek:1-d

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan İPC borçları için başvuru formu

 

5)

Ek:1-e

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi zamlarına ilişkin prim ve İPC borçları için başvuru formu

 

6)

Ek:1-f

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 1/10/2008 öncesi SGDP borçları için başvuru formu

 

7)

Ek:1-g

5510 s.K. 4/1-a kapsamında emeklilerin 1/10/2008 sonrası SGDP borçları ile 4/1-b kapsamında emeklilerin 1/10/2008 öncesi ve sonrası SGDP borçları için başvuru formu

 

8)

Ek:1-h

5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası SGDP borçları için başvuru formu

 

9)

Ek:1-ı

İsteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların prim borçları için başvuru formu

 

10)

Ek:1-j

2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için başvuru formu

 

11)

Ek:1-k

Kira alacakları için başvuru formu

 

12)

Ek:1-l

Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için başvuru formu

 

13)

Ek:1-m

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu

 

14)

Ek:1-n

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu

 

15)

EK:2

TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarını gösterir liste

 

16)

EK:3

Yapılandırılan eksik  işçilik prim borcunun işverene tebliğine ilişkin matbu formu

 

17)

EK:4

Alt işverenin başvuruda bulunmayacağına dair taahhütname

 

18)

EK:5

Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakatine dair taahhütname

 

19)

EK:6

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname

 

20)

EK:7

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı

Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

6111 Ek Listesi

Bu içerik 29.03.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2691