Duyuru Detay

Değerli Kâğıtlar Kanunu Genel Tebliği 2010 2
31.12.2010

DEĞERLİ KÂĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2010 2

31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27802

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1. maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kâğıtlar ve belgeler "değerli kâğıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kâğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kâğıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."  hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kâğıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kâğıtları:

 

a) Noter kâğıdı

5,40

b) Beyanname

5,40

c) Protesto, vekâletname, resen senet

10,80

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

-

3 - Pasaportlar

54,00

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

149,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

-

6 - Nüfus cüzdanları

5,00

7 - Aile cüzdanları

50,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

-

9 - Sürücü belgeleri

67,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

67,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

67,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

50,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

50,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

3,30

 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kâğıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Tebliğ olunur.

Bu içerik 31.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2388