Duyuru Detay

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 7
29.12.2010

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 7

Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2010 Resmi Gazete No 27800 (6. Mükerrer)

Kapsam

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (1)  39. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (2)  hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmi milyon lira), 6 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (3)  ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2010 yılı için 31,78 TL olarak belirlenmişti.

12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2011 tarihinden itibaren 34,00-TL olarak uygulanacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

-----------

1 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlamıştır.

 

Bu içerik 29.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2413