Duyuru Detay

Sosyal sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.10.2010

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108. maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine tabi olanlar” ibaresi, “Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe, Ek-2’den sonra gelmek üzere ekli Ek-2/Aeklenmiş ve aynı Yönetmeliğin ekleri Ek-5 ve Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1. maddesi 1/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2. maddesi ile eklenen Ek-2/A 12/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 2. maddesi ile değiştirilen Ek-5 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 2. maddesi ile değiştirilen Ek-9 ve diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi              Sayısı

12/5/2010      27579

 

Ekler:
- Ek2/A Muafiyet Belgesi
Ek 5 İşten Ayrılma Bildirimi
Ek 5 İşten Ayrılma Bildirimi Açıklaması
Ek 9 Aylık Bildirge
Ek 9 Aylık Bildirge 2. Sayfa
Ek 9 Aylık Bildirge Açıklama

Bu içerik 12.10.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2384