Duyuru Detay

TESCİL EDİLMİŞ TAŞITLARIN SATIŞ VE DEVİRLERİ
24.05.2010

TESCİL EDİLMİŞ TAŞITLARIN SATIŞ VE DEVİRLERİ

Tarih: 17/05/2010

Sayı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-3/2010-1

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/3

Konusu: Tescil edilmiş taşıtların satış ve devirleri

Tarihi: 17/05/2010

Sayısı: Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-3/2010-1

İlgili olduğu maddeler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 20

1. Konu:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun  5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendine ilişkin olarak 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal Düzenleme:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20. maddesinin (d) bendinde 5766 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tescil edilmiş taşıtların her çeşit satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılacağı düzenlenmiş, ancak daha sonra 5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile söz konusu hüküm yeniden değiştirilerek, tescil edilen taşıtların her çeşit satış ve devirlerinin noterler tarafından yapılacağı hükmü getirilmiştir.

3. Değerlendirme ve Sonuç:

Buna göre; 1/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 5942 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanunun 20.maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca işlem yapılması gerekeceğinden, anılan tarihten itibaren 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı bölümüne göre işlem yapılması imkanı kalmamıştır.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

Bu içerik 24.05.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2650