Duyuru Detay

1 Mart Muhasebe Günü
01.03.2014

Muhasebe Günümüzü kutlar, Muhasebe Günün'nün mesleğimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımız günlerin başlangıcı olmasını dileriz.


 

1Mart Muhasebe Günü dolayısıyla Oda Başkanımız Dursun GÖKTAŞ'ın yaptığı basın açıklaması:

 

 

 

1 MART MUHASEBE GÜNÜ KUTLU OLSUN

 

 

 

TÜRMOB çatısı altında örgütlenen,  ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına kayıtlı, 93 bin  meslek mensubu, 16 bin stajyer ve 150 bin büro çalışanı ile sayısı 259 bine ulaşan muhasebe camiası, Muhasebe Haftasını mesleki sorunların gölgesinde kutlayacak.

 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi en büyük beklentimizdir.

 

Biz meslek mensupları olarak sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, sabır taşı çatlamak üzeredir.

 

 

 

KGK SORUNU ÇÖZÜMLENMELİDİR

 

TTK düzenlemesi ile birlikte oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, TÜRMOB tarafından dünya uygulamaları açısından gerekli bir yapı olarak görülmüş, kabul edilmiş ve desteklenmiştir.

 

TÜRMOB’la bağ kurmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun etkin ve başarılı olması düşünülemez. Bugüne değin yapılan uygulamalar beklentinin çok uzağındadır.

 

Türkiye’de bağımsız denetim TÜRMOB üyesi olan SMMM ve YMM’lerin işidir. SMMM ve YMM olmayanlar bu işi yapamamalıdır. SMMM ve YMM ruhsatı olan herkes bağımsız denetim yapma konusunda 3568 sayılı Yasanın düzenlemeleri ve TÜRMOB’un verdiği eğitimler de dikkate alınarak yetkilendirilmelidir. Bundan sonraki süreçte de bağımsız denetçi olacak kişiler için 3568 sayılı yasaya göre yapılan staj ve sınav konularının kapsamı dikkate alınarak yetkilendirme yapılmalıdır.

 

 

 

DENETİM, TÜM İŞLETMETLERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMELİDİR

 

Ülkemiz ticari hayatını çağdaş bir yapıya kavuşturmak için hazırlanan Türk Ticaret Kanunu başta denetim olmak üzere çıkış hedefinden uzaklaştırılmıştır. TTK’da yapılan değişiklikler düzenlemenin temel taşıyıcı kolonlarından bazılarını yok etmiştir.

 

Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde denetim uygulanmalıdır.

 

Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir.

 

 

 

MALİYE BAKANLIĞI, MESLEKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNÜ İVEDİLİKLE GÜNDEMİNE ALMALIDIR

 

Maliye Bakanlığına sunduğumuz sorunlarımız ve çözüm önerileri raporumuzda belirtilen hususlar ivedilikle hayata geçirilmelidir.

 

Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız gözönüne alınarak değiştirilmelidir. Anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

 

YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

 

Paydaşımız olan bakanlıklar yapacakları yeni düzenlemeler konusunda TÜRMOB’un görüşlerini almalıdırlar.

 

Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır

 

Maliye denetim elemanlarının mükellef nezdinde yürüttükleri incelemelerde mutlaka meslek mensubunun bulunması sağlanmalıdır.

 

Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18'den %8'e indirilmelidir.  KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.

 

Meslek mensuplarımızın ücretlerini tahsil edebilmeleri için önerilerimiz doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.

 

Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

 

 

 

SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YOL HARİTAMIZ

 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog olacaktır. Diyalogla sorunların çözümü için mücadelemizi devam ettireceğiz, ancak bu sürecin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

 

Hükümetin haklı taleplerimize cevap vermesini istiyoruz. TBMM’nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz.

 

Artık sabrın sonuna geldik. Bu iyi niyetli sesimize kulak verilmelidir. Sorunların çözümü için işbirliği çalışılmalıdır.

 

Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşu da olan meslek örgütümüz, üyelerimizden aldığı güçle, demokratik tepkimizi, taleplerimiz kabul görene kadar yaşamın her alanında gösterecektir.

 

 

 

DURSUN GÖKTAŞ

 

BAŞKAN


Bu içerik 1.03.2014 12:31:55 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1734