Duyuru Detay

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden Duyurular
02.07.2015

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'ndeki Beyanname Programlarında yapılan değişiklikler nedeniyle   beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.


Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği
Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/2 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.


Gelir Geçici Beyanname Değişikliği
Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/ 2 Dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik
Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.


ARACILIK SÖZLEŞMESİ DUYURUSU
Vergi Usul Kanunu 405 No'lu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile Meslek Mensupları Arasında Münferit Beyanname göndermek amacı ile yapılan ARACILIK SÖZLEŞMELERİ 01.07.2015 tarihinden itibaren tek beyanname/bildirim olarak gönderilebilir. Yapılan Sözleşmenin iptali beyanname veya bildirimin onaylanarak tahakkuk fişinin kesilmesi ile birlikte program tarafından otomatikman gerçekleştirilecektir.

İSTİSNA TALEPLERİ YAZISI
3996 Sayılı kanuna göre YAP-İŞLET-DEVRET veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisna talep yazısı talepleri 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacaktır.


MUH9213 BEYANNAMESİ
Genel Bütçeye Tabi kurum ve/veya kuruluşların, Genel Bütçe kapsamı dışında yaptıkları Stopajlar için verilebilecek beyannamedir. Daha önceden Vergi Dairelerine Kağıt ortamında verilen bu beyanname 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilebilecektir.

Bu içerik 2.07.2015 10:45:08 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2856