Duyuru Detay

Oda Aidat Borçları Yapılandırması Son Tarihi 31 Ekim 2014
16.09.2014
6552aidat_lbAidat Borcu yapılandırma dilekçe örneği için buraya tıklayın
Nakit Aidat borcunu nakit ödeme örnek dilekçesi için buraya tıklayın

 

Sayın Üyemiz

6552 sayılı yasanın 76. Maddesi hükümlerine göre Odamıza olan aidat borcunuz yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Aidat borcunuzun asıl tutarının 1. Taksitinin Ekim ayı sonuna kadar; kalan tutarını da 8 eşit taksit olarak 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar her ay düzenli ödenmesi koşuluyla gecikme zamları silinecektir.

Ekim ayı sonuna kadar Odamıza başvurulmaması ya da taksitlerin aksatmanız halinde, ödememiş olduğunuz borçlarınıza gecikme zammı uygulanacak ve icra yoluyla tahsili yoluna gidilecektir.

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

Mersin SMMM Odası

 

6552 SMMM ODA AİDATLARI

MADDE 76 –

3568 sayılı Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını;

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından başlamak üzere Birer Aylık Dönemler Hâlinde 9 Eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır.

Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu içerik 16.09.2014 14:31:09 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 3300