Duyuru Detay

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
25.04.2014

24.4.2014 tarih ve 32 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Tarih24/04/2014
SayıKVK-32/2014-2
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /32

 

Konusu                        : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi                          :/    /2014

Sayısı                           : KVK-32/2014-2

 

 

1. Giriş

25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

Bu içerik 25.04.2014 11:20:46 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1749