Duyuru Detay

Geçici Vergi Beyanname verme süresi 17 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
12.02.2014

11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Ekim-Aralık/2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.


Tarih11/02/2014
SayıGVK-94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Gelir Vergisi Sirküleri/94

 

Konusu

:Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi

: 11/2/2014

Sayısı

: GVK-94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

 

1. Giriş

Ekim-Aralık /2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Şubat 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.


Bu içerik 12.02.2014 10:34:25 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2126