Duyuru Detay

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 olarak tespit edilmiştir.
22.10.2013
Tarih21/10/2013
SayıKVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi - 21
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /30

 

Konusu

: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

: 21/10/2013

Sayısı

: KVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi - 21

İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

 

 

 

 
Bu içerik 22.10.2013 14:14:46 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1920