Duyuru Detay

SGK'dan Eksik gün Bildirimi ile ilgili duyuru
27.09.2013

SGK Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezinden,

 

Bilindiği üzere, 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri ‘Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin;

Onikinci fıkrasının, (d) bendinde yer alan "İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları" ibaresi "Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları" olarak,

Ondördüncü fıkrasında yer alan "30" ibaresi “10” olarak,

21/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

 

Bu bağlamda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin ondördüncü fıkrasında yapılan değişiklik gereğince, 2013/Temmuz ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak; i O ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmeleri halinde, SSİY'nin 10 nolu ekinde yer alan "Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu" ve eki belgeleri Kurumumuza vermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Buna karşın, 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri ise eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri halinde SSİY'nin i O nolu ekinde yer alan "Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu" ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlüdür.

Diğer taraftan, SSİY'nin 102 nci maddesinin onikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak "07-Puantaj Kayıtları" seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalıların imzasının bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

Dolayısıyla, 20131 Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde "07-Pualililj Kayıtları" olarak kodlamaları halinde. SSİY'nin 10 nolu ekinde yer alan "Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu" ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı Kurumumuzca geçerli sayılmayacaktır.

Bilgi edimenizi rica ederiz

 

Bu içerik 27.09.2013 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2551