Duyuru Detay

Kooperatiflerin Karar defteri ve yevmiye defterinin kapanış tasdikieri 31.03.2013 tarihine kadar yapılacaktır.
31.01.2013

Kooperatiflerce tutulan defterlerin kapanış tasdikierinin ne zaman yapılacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere 1163 Stıyılı Kooperatlfler Kanunu'nun 89 maddesinde kooperatiflerin tutacağı defterler ve usulleri belirtilmiş olup, sözkonusu madde aşağıdadır.

 

Madde 89 - Kooperatıflerın, kooperatif birliklerinin, kooperatıf merkez birliklerinIn ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacaklan defterler TIcaret Bakanlığınca belirtilebilir".

 

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgli hükümleri saklıdır.

 

Kooperatiflerin de tutacağı defterle ve tasdik zamanları diğer Tlcari Şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 64 maddesi hükümlerine tabi olup kooperatiflerin
Karar defteri ve yevmiye defterinin kapanış tasdikieri 31.03.2013 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu içerik 31.01.2013 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2647