Güncel Mevzuat

6111 SGK 2011/29 Genelge Ekleri

Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar 6111 Ek Listesi

 

1)

Ek:1-a

5510 s. K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin prim, işsizlik sigortası primi ile eksik işçilik, SGDP, İPC, EKP, ÖİV, DV borçları için başvuru formu

 

2)

Ek:1-b

5510 s.K. 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için başvuru formu

 

3)

Ek:1-c

5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları için başvuru formu

 

4)

Ek:1-d

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan İPC borçları için başvuru formu

 

5)

Ek:1-e

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi zamlarına ilişkin prim ve İPC borçları için başvuru formu

 

6)

Ek:1-f

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 1/10/2008 öncesi SGDP borçları için başvuru formu

 

7)

Ek:1-g

5510 s.K. 4/1-a kapsamında emeklilerin 1/10/2008 sonrası SGDP borçları ile 4/1-b kapsamında emeklilerin 1/10/2008 öncesi ve sonrası SGDP borçları için başvuru formu

 

8)

Ek:1-h

5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası SGDP borçları için başvuru formu

 

9)

Ek:1-ı

İsteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların prim borçları için başvuru formu

 

10)

Ek:1-j

2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için başvuru formu

 

11)

Ek:1-k

Kira alacakları için başvuru formu

 

12)

Ek:1-l

Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için başvuru formu

 

13)

Ek:1-m

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu

 

14)

Ek:1-n

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu

 

15)

EK:2

TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarını gösterir liste

 

16)

EK:3

Yapılandırılan eksik  işçilik prim borcunun işverene tebliğine ilişkin matbu formu

 

17)

EK:4

Alt işverenin başvuruda bulunmayacağına dair taahhütname

 

18)

EK:5

Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakatine dair taahhütname

 

19)

EK:6

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname

 

20)

EK:7

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı