Güncel Mevzuat

6111 ek formlar

6111 VERGİ BAŞVURU FORMLARI

EK:2/A

Madde 2

(Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:2/B

Madde 2

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:2/C

Madde 2

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:2/D

Madde 18

(6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin)

EK:2/E

Madde 18

(6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Mahsuben Ödeme Talebinden Vazgeçenler İçin)

EK:3

Yıllar İtibariyle TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları

EK:4/A

Madde 3

(Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:4/B

Madde 3

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:4/C

Madde 3

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:4/D-1

Madde 3/4

(Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:4/D-2

Madde 3/4

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:4/D-3

Madde 3/4

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:5

Madde 4

(Vergi/Ceza İhbarnamesinde Yer Alan Vergi ve Cezalar İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:6/A

Madde 5-1-a-1

(Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannamelerin Pişmanlıkla Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:6/B

Madde 5-1-a-2

(Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannameler İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:7

Madde 6/1-2

(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)

EK:8

Madde 6/1-3

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)

EK:9

Madde 6/5-6

(Vergi Artırımı veya Matrah Beyanı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:10

Madde 7/1

(Yılı İçinde Tüm Dönemlere Ait Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:11

Madde 7/2-a,3

(Yılı İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:12

Madde 7/2-b,3

(Yılı İçinde Hiç Beyanname Vermeyen veya Sadece (1) ya da (2) Dönem Beyanname Verenler ile Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:13

Madde 7/2-c

(İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:14

Madde8/1-2

(Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:15

Madde 8/3-a,4-a

(Serbest Meslek Ödemeleri ve Serbest Meslek Kazancı Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:16

Madde 8/3-a,4-b

(Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:17

Madde 8/3-b,4-c

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan hak ediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:18

Madde 8/3-b,4-c

Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:19

Madde 8/3-b,4-c

Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)

EK:20/A

Madde 10

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (6111 Sayılı Kanunun 10/3 üncü Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin)

EK:20/B

Madde 10

(Envanter Listesine İlişkin Dilekçe)

EK:21

Madde 10/5

6111 Sayılı Kanun Uyarınca Verilecek Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

EK:22

Madde 11/2

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (net) Alacaklar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:LİSTE-I

Madde 2

Yapılandırmaya Konu Olan Araç Sayısının 3’ten Fazla Olması, Yapılandırmaya Konu Olan Borçların 5’ten Fazla Olması ve Dava Sayısının 5’ten Fazla Olması Halinde Kullanılacak Liste