Güncel Mevzuat

Güncel Mevzuat
25.04.2020 Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarının Üç Aylık Prim Borçları Ertelendi.22.04.2020Sosyal Güvenlik Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul ve Esaslar Açıklandı.22.04.20202020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı.22.04.2020Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri.21.04.20202020/Mart Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilme Süresi 27/04/2020 Tarihine Uzatıldı.20.04.2020Aralık/2019 ve Ocak/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Son Günü 1 Haziran 2020 Pazartesi Olarak Belirlendi.20.04.2020Nakdi Ücret Desteği Alacaklar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu.19.04.2020Özel Sirküler: Kısa Çalışma Ödeneği, Puantaj ve Bordro Hesaplaması.19.04.2020Hazine ve Maliye Bakanlığı İdari Yapılanmasında Değişiklikler Yapıldı. Mükellef Hakları Kurulu Kuruldu.17.04.2020 2019 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı-II30.03.2020 Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir.28.03.2020 Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.27.03.2020Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı.27.03.2020Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri.26.03.2020 Kolalı gazozların ve tütün içeren puroların ÖTV oranı arttırıldı.25.03.20202020 Yılında uygulanacak Asgari ücret destek tutarı belli oldu25.03.2020Mücbir sebep halinde ilişkin vergi usul kanunu tebliği25.03.2020Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı.24.12.20192020 yılı motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlendi.23.12.2019Kısmi zamanlı çalışmasına izin verilen yabancı sigortalılar için yeni eksik gün nedeni oluşturuldu.23.12.20192019 yılı yeniden değerleme oranı %22,58 olarak belirlendi.19.12.20192020 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları ile e-defter ve defter beyan sistemi düzenlemeleri.16.12.2019Defter tutma ve sınıf değiştirmede dikkate alınması gereken hadlere ilişkin gelir idaresi başkanlığı cevabı yazısı.10.12.2019Yurt dışı hizmet borçlanması işlemlerinde değişiklik yapıldı.08.12.2019Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut vergisi ihdas edildi.03.12.2019Gelir vergisinde hasılat esaslı kazanç tespitinin usul ve esasları belirlendi.20.11.2019Yabancı merkezi saklama kuruluş hesaplarının gvk geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifat ve bildirim durumu.18.11.2019En uygun teşvik ve desteği bulmak için internet portalı oluşturuldu.15.11.2019Muhsgk uygulamasında sorun yaşanmaması için vkn ile sgk iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi gerekmektedir.14.11.2019Katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması başlıyor.14.11.2019Belge türü veya kanun türü farklı olan sigortalılar için yeni eksik gün nedeni oluşturuldu.11.11.20197103 sayılı kanun kapsamında teşvik veya destekten fazla yararlanılan sürelere ilişkin primler geri alınacak.11.11.2019Özel faturanın onaylanma sürecinde değişiklik yapıldı.04.11.2019Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.25.10.2019Tecil faizi oranı yıllık %19’a düşürüldü.22.10.2019E-Belge Uygulamaları21.10.2019E-defter berat dosyalarını geçici vergi dönemleri bazında oluşturma, imzalama/onaylama ve yükleme imkanı getirildi.21.10.2019Elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu 1 Ocak 2020’de başlıyor.21.10.2019Yoklamalar ile ilgili uygulama iç genelgesi yayımlandı.21.10.2019Adres değişikliği halinde vergi dairesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.16.10.2019KDV uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı.15.10.2019Meslek mensubunun veya yakınının ölümü halinde mükelleflerinin beyanname ve ödeme süreleri yedi gün uzatıldı.11.10.2019SGK, Belge verme ve prim borçlarını ödemede gecikme olmaması için uyarı mesajı gönderecek.02.10.2019Gecikme zammı oranı aylık %2,5’den %2’ye indirildi02.10.2019Yapılandırma taksitleri ile damga vergisinin süresinde ödenmemesi halinde uygulanan geç ödeme zammı aylık %2,5’den aylık %2’ye indirilmiştir01.10.2019İhale sözleşmesinin devri halinde yeni işyeri dosyası tescil edilmeksizin, eski işyeri dosyasından bildirim yapılacak26.09.2019Sosyal güvenlik kurumu iş kazası incelemelerinde ve geçici iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yaptı25.09.2019Turizm payı uygulaması1 ekim 2019 tarihinden itibaren başlıyor16.09.2019Propan teslimlerinde ötv değişikliği06.09.2019İnşaatlarda yapılan asgari işçilik hesabına esas olan 2020 inşaat birim maliyetleri açıklandı.05.09.20197143 sayılı yapılandırma uygulamasında2018/nisan ayı ve sonraki cari ay ödemeleri yapılandırma taksitlerine mahsup edilebilecek01.09.2019İhracat bedellerinin180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğuna ilişkin süre uzatıldı.30.08.2019İstirahatli bulunduğu dönemde sigortalılığı sona eren kişi geçici iş göremezlik ödeneği alamaz30.08.2019Kısmi süreli çalışanlar, eksik günlere ait GSS primlerini ödemek zorundadır29.08.20192020 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi27.08.2019Yurt dışı hizmet borçlanmasının usul ve esasları açıklandı15.08.2019Bazı tütün ürünlerinin ötv’si arttırıldı15.08.2019II Sayılı ÖTV tebliğinde değişiklik yapıldı03.08.20192019 Yılında 250.000 TL Ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı03.08.2019Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi27.07.2019Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm Türkiye’deki Uygulanması 01/01/2020 Tarihine Ertelendi25.07.2019Vergi İncelemesi Sırasında İbraz Edilmeyen Defter Ve Belgelerde Yer Alan Kdv’ninindirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağına İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı24.07.2019Yurt Dışında Çalışanların Hizmet Borçlanma Tutarı Artırıldı20.07.2019“Hasılat Esaslı Vergilendirme”Uygulaması Ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi19.07.2019Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları İçin Harçtutarı 1.500 TL’ye Çıkarıldı18.07.2019Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler Ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi16.07.20192019/Temmuz Ayında Ertelenen SGK Yükümlülükleri Yeniden Belirlendi15.07.2019Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor09.07.20192019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı09.07.20191 Temmuz 2019 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı09.07.2019Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı08.07.20191 Temmuz 2019-31 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları04.07.2019Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Uygulanacak Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları04.07.20192019/Temmuz Ayındaki Bazı SGK Yükümlülükleri Ertelendi29.06.2019Gecikme Zammı Oranı Aylık %2’den %2,5’e Çıkarıldı29.06.2019Yapılandırma Taksitleri İle Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2’den Aylık %2,5’e Yükseltilmiştir28.06.2019Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı25.06.2019Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri İçin Son Gün 1 Temmuz Pazartesi18.06.201915 temmuz şehitler köprüsündeki cezalar ile ilgili red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar17.06.2019Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan döviz satışlarında bsmv uygulanmıyor.17.06.2019Hurda araçlar için uygulananötv indirimine ilişkin cumhurbaşkanı kararı13.06.2019Geriye yönelik teşviklerinin usul ve esasları açıklandı13.06.2019Serbest zaman izni olarak kullandırılan fazla mesai ücreti sigorta primine tabi değildir.12.06.2019Hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek ötv tutarı arttırıldı05.06.20197174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’la Vergi Muafiyet ve İstisnalar Getirildi04.06.2019Gelir ve Kurumlar Vergileri Tam Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi03.06.2019Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi 22.05.2019Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu21.05.2019Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı20.05.2019Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi ile ilgili mevzuat09.05.2019Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı08.05.2019Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir05.05.2019Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği04.05.2019KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği17.04.20192019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı17.04.2019Vergi İndirimi Uygulaması ile İlgili Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi16.04.2019Lisanslı Depo İşletmelerine ilişkin karar16.04.2019Elektronik Defter ve Belge Uygulamaları15.04.2019İhraç Edilecek Kara Taşıtları ile ilgili mevzuat11.04.201901.02.2019 İla 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar ile ilgili mevzuat04.04.2019Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler03.04.2019İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri ile ilgili mevzuat29.03.2019Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-G Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek29.03.20191 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti28.03.2019İkinci El Binek Otomobil Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı ve Alışta Ödenen Verginin İndirimi Konusunda Tebliğ Düzenlendi27.03.2019oğum ve Askerlik Borçlanma Başvuruları e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek26.03.20194/B Sigortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek25.03.2019KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı24.03.2019Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin mevzuat22.03.20192019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı21.03.2019Tapu Harcı ile Konut, Mobilya, Taşıt, Motosiklet Teslimlerinde KDV ve ÖTV İndirimi Uygulamasında Süre Uzatımı21.03.2019İkinci El Araçlarda KDV Oranına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı20.03.2019Yasal Süresi Dışında Düzenlenen Aylık Prim Hizmet Belgeleri SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecek20.03.20191.02.2019 ila 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar ile ilgili mevzuat16.03.20197161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı15.03.2019Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı11.03.2019Uçak ve Uçak Simülatörlerinde Amortisman Süresi 10’dan 25 Yıla Çıkarıldı06.03.2019KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı06.03.2019SGK, Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı04.03.2019İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin mevzuat03.03.2019İş Akdinin Feshinde Arabuluculuk ile ilgili mevzuat22.02.2019 01.02.2019 ila 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar ile ilgili mevzuat22.02.2019Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi İzleyen Ayın 24’üne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilecektir 20.02.2019KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi18.02.2019Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi18.02.2019Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği18.02.2019Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği17.02.2019İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği17.02.2019Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları16.02.2019Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumlarda Şüpheli Alacak Sayılacağı07.02.2019Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin de 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması07.02.2019Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik07.02.2019Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri ile ilgili mevzuat07.02.20191 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II04.02.2019Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları02.02.2019Ocak 2019 Ayı KDV Beyannamesi Değişikliği Hakkında Açıklama31.01.20192019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli Oldu30.01.20197162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler29.01.2019Sosyal Güvenlik Kurumu, Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam (06) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor.28.01.20192019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini22.01.20192019 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler21.01.20191 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları 21.01.2019"7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı”18.01.20192019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı17.01.2019Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri15.01.20192019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar15.01.2019Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı14.01.20197143 Sayılı Kanun’un Geçici 7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları 14.01.2019Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.030 TL’ye Çıkarıldı11.01.2019Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar09.01.2019Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemleri İnternet Ortamından Yapılacak09.01.20193568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması08.01.2019Araç Sınıfları İtibariyle Kullanılması Yasak Olan Köprülerden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezaları İade Alınabilmes07.01.2019Ondan Fazla Çalışanı Olan ve Çok Tehlikeli Sınıfta Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Teşvikileri07.01.20192019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları07.01.2019Mevzuat Sirküler 2019/21 2019/22 04.01.2019Mevzuat Sirküler04.01.2019Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul ve Esasları04.01.2019Elektronik Tebligat Uygulaması Başladı04.01.2019Defter-Beyan Sistemine İlk Girişlerle İlgili GİB Duyurusu04.01.2019Mevzuat Sirküler 02.01.20192 Ocak 2019 Tarihli Mevzuat Sirküler12.12.2018KDV ve ÖTV Oranları 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Değişti06.12.2018Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı31.10.2018502 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Yayımlandı31.10.2018Yapı Kayıt Belgesi Başvuru süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatılmıştır09.10.2018Muhtasar SGK Birleşimi İle İlgili Açıklama09.10.20187143 Sayılı Kanuna Göre Matrah Artırımı İle İlgili Duyuru28.09.2018Eski Nesil ÖKC’lere İlişkin Aylık Mali Rapor Bildirimi Süresinde Güncelleme Yapılmıştır.24.09.2018Mevzuat Sirküler 24.09.2018/167-112.09.2018OKC Z Raporları Hakında Bilgilendirme16.07.2018İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esasları Açıklandı04.07.2018Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları29.06.20187143 Sayılı Yapılandırma Yasasının Vergisel Uygulamaları Seminer Notları27.06.2018Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılma Süresinin Son Günü23.05.20185510 Sayılı Kanunun Ek 17.Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması22.05.201823 Mayıs'da Verilmesi Gereken Muhtasar, Damga Vergisi ile 24 Mayıs'da Verilmesi Gereken KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı10.05.2018Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı13.04.20187104 Nolu Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı20.03.2018Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 18 Mart 2018 Tarihli Duyurusu04.01.2018Mevzuat Sirküler 2018/18 - 2018/1904.01.2018Mevzuat Sirküler 2018/13-1704.01.2018Mevzuat Sirküler 2018/1-1221.12.20172018 Yılı Defter Tasdikleri İle İlgili Duyuru25.07.2017VUK 482 Vergide İzahat Müessesesi12.07.2017Mevuzat Sirküler (90-95)03.07.2017Mevuat Sirküler (68-89)25.05.2017Mevzuat Sirküler (63-66)17.05.2017Mevzuat Sirküler (Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı hk.)08.05.2017Mevzuat Sirküler (Yabancılara ve Türkiye'de Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması)25.04.2017Mevzuat Sirküler 56-5719.04.2017Mevzuat Sirküler 54-5510.04.20172017/1 Dönem Yeniden Değerleme Oranı 6,1130.03.2017Ek-8 Bildirim Tarihinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı23.02.20176770 Sayılı Kanun20.02.2017Mevzuat Sirküler (47-51)20.02.2017Mevzuat Sirküler 34-3503.02.2017YenÖTV ve KDV'de 30 Nisan'a Kadar İndirim27.01.20172017 Yılı Pratik Bilgiler27.01.20176770 Sayılı Torba Yasa ve özeti27.01.20176770 Sayılı SGK Prim Ertelemesi İle İlgili Kanun18.01.2017İlimizde Yaşanan Sel Felaketi İle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Duyuru27.12.2016Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)27.12.2016Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)27.12.2016Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)27.12.2016Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)27.12.2016Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)27.12.2016Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)27.12.2016Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)27.12.2016Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)27.12.2016Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)27.12.2016Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)27.12.2016KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ01.11.2016Asgari Geçim İndiriminin Artırılmasına Yönelik Düzenlemeler29.10.2016Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği27.10.2016KDV Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı25.10.20166736 Sayılı Kanun'da Başvuru Süreleri 25 Kasım 2016 tarihine Uzatıldı19.08.2016Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun02.08.20162016 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapıldı28.07.2016VUK Genel Tebliğ 472 21.07.2016Belge Bilgileri Belge Türü/Sayısı' Tablosu beyannameden kaldırılmıştır.14.07.20162016/2 Dönem Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı %0,04 (KV Sirküleri/41)01.07.20162016 Yılı Mali Tatil Uygulaması29.03.2016Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)04.03.2016Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 910.02.20166663 Sayılı Kanun Yayınlandı30.12.2015S.M.M.M. Ücret tarifesi Yayımlandı30.12.20152016 Yılı Aylık Asgari Ücreti Yayımlandı29.12.2015Mali Mühür Kullanmadan E-Fatura ve E-Defter Başvurusu Yapabilirsiniz29.12.2015Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01.04.2016 Tarihine Uzatıldı25.12.20154. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri25.12.20154. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri25.12.201525 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Tebliğler25.12.201525 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan VUK Genel Tebliğleri24.12.2015VUK 459 ve 464 Sıra No'lu Tebliğler Yayınlandı23.12.2015E Tebligat Sistemi 01.01.2016 Tarihinde Başlayacaktır21.12.2015Ödeme Kaydedici Cihaz Tebliğ Taslağı02.07.2015Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden Duyurular30.04.2015 2014 Yılına İlişkin Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi 30.12.201430 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Tebliğler17.12.2014İndirimli Orana Tabi İşlem Yapan Mükelleflerin KDV İadesi15.12.2014 Reeskont ve Avans İşemlerinde Uygulabacak Faiz Oranları17.10.2014Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri Nolu Tebliğ17.10.20146552 Sayılı Yasa24.09.2014Vergi Usul Kanunu 440 Nolu Genel Tebliği12.09.20146552 Sayılı Torba Yasa05.05.2014İş Sağlığı ve Güvenliğinin Desteklenmesi Tebliği ve Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı18.04.2014Genel Sağlık Sigortası Yönetmelikleri Yayınlandı08.04.2014Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:4403.04.2014VUK 435 Nolu Tebliğ29.01.2014Bağımsız Denetim Tebliğleri23.01.20142013 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları09.01.20146331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014 Takvimi26.11.2013Ba Formlarında kimlik numarası ve unvan alanlarında düzeltme işlemlerinde cezai işlem uygulanmayacaktır11.10.2013Sosyal Güvenlikte Maluliyet tespiti işlemleri Genelgesi10.10.2013 VUKGenel Tebliğ Seri No:42902.08.20136495 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun27.06.2013Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazı TÜRMOB Sirküleri ve Bakanlık Duyurusu19.06.2013Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı ve Müdürler Kurulu Belgeleri02.06.2013Mali Müşavirlik Haftası Etkinlikleri31.05.201331 Mayıs 2013 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Yönetmelikler11.04.20136455 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun01.04.2013Ba Bs Form Bildirimleri 3 Nisana, Kesin Mizan Bildirimleri 15 Nisana Uzatıldı.04.03.2013Sosyal Güvenlik Destek Primi Yapılandırma Genelgesi27.01.2013Ticaret Sicil Yönetmeliği25.01.2013Bağımsız Denetim Tebliğleri23.01.2013Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi23.01.2013Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik22.01.20136385 Sayılı SS ve GSS Kanunda Yapılan Bazı Önemli Değişikliklerin Özeti22.01.2013Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi19.01.20136385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun18.01.2013İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik12.01.2013Bağımsız Denetimde Alınacak Ücretler01.01.2013Vergi Kanunlarıya İlgili Tebliğler01.01.2013Vergi Oran ve Tutar Değişiklikleri - Damga Vergisi, Harçlar30.12.2012Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ30.12.20126362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Yayınlandı29.12.20126331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla İlgili 3 Yönetmelik Yayınlandı29.12.2012Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı29.12.2012Faiz ve Gider Tutarları İlan Edildi28.12.20122013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı26.12.2012Bağımsız Denetim Yönetmeliği26.12.2012İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği19.12.2012Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayınlandı14.12.2012Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Tutulması Zorunluluğu15.11.2012Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ11.10.2012Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Seri No:2509.10.2012Benzol Solvent Madeni Yağlar Gibi Malların Ötv Oranları ve Tutarları Değişti12.09.2012Kur'an-ı Kerim'de KDV Oranı Yüzde Bire İndirildi.06.09.2012YENİ TTK TEBLİĞLERİ YAYINLANDI06.08.201227 Temmuz 2012 Tarih, 28366 Cuma Resmî Gazete Sayılı Gelir Vergisi 283 Seri Nolu Genel Tebliği06.08.2012İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Dair Karar26.07.20126102 ve 6335 Sayılı Kanunların Son Şekli20.07.2012Yeni TTK Genelgeleri20.07.2012Yeni TTK'ya Göre AŞ ve LTD Şirketleri Ana Sözleşme Örnekleri12.07.20126353 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Torba Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı07.06.2012Ödeme Kaydedici cihazları Genel Tebliğ 7009.05.2012Özel Sektör İşyerlerinde Eksik Gün Bildirim Nedenlerinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belirtilmesi 07.04.2012Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 3 Seri Nolu Genel Tebliği30.01.2012Damga Vergisi Kanunu 55 Seri Nolu Genel Tebliğ06.01.2012GV sirküler 79 Tevkifat Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranan Belgeler30.12.2011Değerli Kağıtların Korunumu Kanunu 2011/1 Genel Tebliğ30.12.2011Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları Ve Artışlarla İlgili Bakanlar Kurulu Kararı30.12.2011Harçlar Kanunu30.12.2011Emlak Vergisi Kanunu 59 Seri Nolu Genel Tebliğ29.12.2011Müteahitlik ve Geçici Ustalık Yetki Belgeleri27.12.2011KDV Oranları Bazı Mal ve Hizmetlerde Değişti26.12.2011Belediye Gelirleri Kanunu 40 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Emlak Vergisi Kanunu 58 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Gelir Vergisi 280 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Özel İletişim Vergisi 8 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Motorlu Taşıtlar Vergisi 39 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 43 Seri Nolu Genel Tebliği26.12.2011Vergi Usul Kanunu 411 Seri Nolu Genel Tebliği19.12.2011Defter Tastiklerine ilişkin 147 nolu TÜRMOB sirküsü yayınlandı13.12.2011e defter tutma ile ilgili 1 nolu tebliğ yayınlandı01.11.2011Özel Tüketim Vergisi 22 Seri Nolu Genel Tebliği31.10.2011Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik30.10.2011Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği29.10.2011Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik28.10.2011Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği13.10.2011Özel Tüketim Vergi Tutarları Zamlandı14.09.2011Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır18.08.2011Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Tebliğ30.06.2011Vergi Usul Kanunu 409 sıra nolu Genel Tebliği 30.06.2011Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/5)21.06.2011İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk16.06.2011Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.27.05.2011Vergi Levhası Tasdiki İle İlgili VUK 408 Nolu Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı01.05.2011Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 2 Seri Nolu Genel Tebliğ 30.04.20116111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar28.04.2011KDV Oranları Değişti 22.04.2011Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ile ilgili 115 Nolu KDV Genel Tebliğ 20.04.2011SGK Genelgesi 2011/3629.03.20116111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar15.03.2011VUK 40714.03.20116111 Sayılı Torba Kanunu 1 Nolu Genel Tebliğ24.02.2011Oda Başkanımız Dursun GÖKTAŞ'ın Torba Yasa İle İlgili Sunumu23.02.20116111 sayılı Torba Yasa Kanunlaştı07.02.2011Türk Ticaret Kanunu04.02.20116098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu02.02.2011Vergi Usul Kanunu Sirküler /4429.01.2011Özel Tüketim Vergisi 20 Seri Nolu Genel Tebliği20.01.2011404 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği20.01.2011403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği19.01.2011Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun14.01.2011279 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği31.12.2010Vergi İnceleme Ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik31.12.2010Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 31.12.2010402 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği31.12.2010Değerli Kâğıtlar Kanunu Genel Tebliği 2010 231.12.2010278 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği29.12.2010Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği29.12.2010Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 729.12.201037 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği29.12.201063 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği29.12.201042 Seri Nolu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği29.12.2010114 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği29.12.201064 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği29.12.2010GVK 67 Tevkifat Oranları Değişikliği29.12.201056 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği29.12.201054 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği29.12.2010Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik29.12.2010Gelir Vergisi 277 Nolu Genel Tebliğ29.12.201039 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği28.12.2010İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği12.11.2010VERGİ USUL KANUNU 401 NOLU GENEL TEBLİĞİ19.10.2010KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI 19.10.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %1.40 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.12.10.2010Sosyal sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik07.09.2010MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 36 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ26.08.2010GELİR VERGİSİ 275 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ04.08.2010GELİR VERGİSİ 274 NOLU TEBLİĞ 04.08.2010 TARİHİNDE YAYINLANDI.01.08.20106009 sayılı Vergi Ve diğer Kanunlarda yapılan değişiklikler hk. Kanun08.07.2010VERGİ USUL KANUNU 399 NOLU GENEL TEBLİĞİ01.07.2010SGK E- BORCU YOKTUR AKTİVASYONLARI01.07.2010DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN VEYA PİYASADAN HAZIR HALDE ALINIP SATILAN MALLARA İLİŞKİN İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ01.07.2010İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ24.06.2010İNDİRİLEMEYECEK KDV SİRKÜLERİ 5724.06.2010KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ 5824.06.2010KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ 5924.05.2010TESCİL EDİLMİŞ TAŞITLARIN SATIŞ VE DEVİRLERİ24.05.2010Yabancı Kimlik Numarası Kullanımına İlişkin Hususlar24.05.2010KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI VE İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMASI HAKKINDA.13.05.2010İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ12.05.2010Prim Ödemelerinin Kredi Kartı İle Yapılabilmesi Konulu Açıklama