Mersin SMMMO

Dosya AdıBoyut
01) Staj sonrası Oda'ya kayıt FORMU137,64 KiB
yeniucrettarifesi2011237,03 KiB
ucrettarifesi20121,17 MiB
yenittk2mayıs299,70 KiB
torba_yasa_dilekce32,50 KiB
01-a) Staj Sonrası Oda'ya kayır DİLEKÇESİ97,00 KiB
02) Nakil Gelenlerin Üye Kayıt FORMU141,15 KiB
02-a) Nakil Gelenlerin Üye Kayıt DİLEKÇESİ94,72 KiB
03) 3568 Sayılı Yasa'nın 5A Maddesi Gereği Oda'ya Kayıt FORMU138,27 KiB
03-a) 3568 Sayılı Yasa'nın 5A Gereğince Oda'ya Kayıt DİLEKÇESİ95,01 KiB
09) Ruhsat, TÜRMOB Kimliği, Oda Kimliği Teslim Tutanağı136,79 KiB
10) Gerçek Kişilerin Büro Açılış Kayıt FORMU143,16 KiB
10-a) Gerçek Kişilerin Büro Açılış Kayıt DİLEKÇESİ95,64 KiB
11) Adi Ortaklık Büro Açılış Kayıt FORMU178,13 KiB
11-a) Adi Ortaklık Büro Açılış Kayıt DİLEKÇESİ101,55 KiB
12) Limited Şirketlerin Büro Açılış FORMU220,59 KiB
12-a) Limited Şirketlerin Ortaklık Büro Açılış DİLEKÇESİ136,10 KiB
13) Anonim Şirketlerin Büro Açılış FORMU211,87 KiB
13-a) Anonim Şirket Ortaklık Büro Açılış DİLEKÇESİ139,27 KiB
14) Başka İlden Nakil Büro Açılış FORMU179,06 KiB
14anakildengelenbüroaçangerçekkişikaydıdilekçesi95,28 KiB
18büroadresdeğişdilekçesi97,55 KiB
20bürokapanışgerçekkişidilekçesi100,43 KiB
21adiortaklıkbürokapanışdilekçesi101,94 KiB
22ltdştiortaklıkbürokapanışdilekçesi135,29 KiB
23AŞortaklıkbürokapanışdilekçesi138,94 KiB
30bağımlıçalışmayabaşlamadilekçesi92,69 KiB
35İŞMÜRACAATFORMU172,45 KiB
40üyeliktenkayıtsildirmedilekçe139,98 KiB
50aüyelikiptalindekaşeiadedilekçetutanak134,58 KiB
51kaşeteslimtutanağıbürofaaliyetiolanlar135,84 KiB
52kaşeteslimtutanağıbağımlıçalışanlariçin137,15 KiB
55çalışanlarlistesindenkayıtsildirmedenkaşeiadedilekçetutanak133,60 KiB
56bağımlıçalışmaktanayrılankaşeiadedilekçetutanak132,82 KiB
61üyebilgiformu172,87 KiB
62Başkaodaüyesinakildilekçesi95,82 KiB
70maktuaidatindirimdilekçemesleğiicraetmyeyenler139,65 KiB
71maktuaidatindirimdilekçekamuçalışanları139,19 KiB
80nakilgelenbüroaçantaahhütname86,92 KiB
81sm_smmmgeçişdeistenenevrakformu176,38 KiB
6111 SAYILI YASAYA GÖRE ODA AİDAT BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU BELGESİ180,79 KiB
T1kaşetaleoformu72,61 KiB
T2SM ruhsat-kimlik formu84,72 KiB
T3SMMMruhsatkimlikformu-183,46 KiB
MÜŞTERİ DERVİR İŞLEMLER E-BİRLİK SİSTEMİNDEN YAPILAC AKTIR96,54 KiB