zirai işletme büyüklük

GELİR VERGİSİ KANUNU 54. MADDE ZİRAİ İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLERİ:


Zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak ölçüler şunlardır:

 

 

A-) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde:

1. grup: Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı taban arazide  (900) kıraç arazide (1700) dönüm.

2. grup: Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (1000) dönüm;

3. grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı  (950) dönüm;

4. grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (400) dönüm;

5. grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı  (300) dönüm;

6. grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (300) dönüm;

7. grup: Patates, soğan, sarmısak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (200) dönüm;

8. grup: Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (150) dönüm (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç);

9. grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı  (200) dönüm;

10. grup: Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (200) dönüm;

11. grup: Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (8) dönüm;

12. grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yözölçümü toplamı (300)dönüm;

13. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (250) dönüm.

14. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (250)dönüm;

15. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında (2500) ağaç;

16. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde (4500) ağaç;

17. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede  (1500) ağaç;

18. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada (2000) ağaç;

19. grup: Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (30) dönüm;

20. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda (2000) ağaç;

21. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide (2000) ağaç;

22. grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı (100) dönüm, yer fıstığı 350 dönüm (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut hariç);

23. grup: Büyükbaş hayvan sayısı (150) adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);

24. grup: Küçükbaş hayvan sayısı (750) adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);

B-) Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında:

1. grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği;

a-) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ kafes vb.) (750) m2,

b-) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak vb.), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında  (900) m2,

2. grup: Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu  (20) metre;

3. grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı (500) adet;

4. grup: İpek böcekçiliği ziraatinde kutu sayısı (500) adet;