Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

 

28.04.2006  - 18.11.2009 Tarihleri Arası Aylık

%   2,5

19/11/2009 -  18.10.2010 Tarihleri Arası Aylık

% 1,95

19/10/2010 İtibaren  Aylık

% 1,40

 

Not: Gecikme zammı 5035 sayılı kanunla ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir.