yıllık izin süreleri

-YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ


 

a-)

 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara         14 günden,

b-)

 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara                   20 günden,

c-)

 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara                   26 günden        Az olamaz.

d-)

 Yer altı işlerinde Çalışan  işçilerin  yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır ............ a-19 gün, b-24 gün ve c-30 gün'dür.  ..................

(6552 Sy.Kanun-11/09/2014 T.den itibaren)

e-)

 Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık  ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

f-)

 İşçi ve işveren anlaşırsa yıllık ücretli  iznin bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok üç parça halinde kullandırılabilir.

g-)

 Yıllık ücretli İznini il bulunduğu il dışında geçirmek isteyen işçiye talep etmesi  ve belgeyle(Uçak bileti, otobüs bileti, kendi arabası ile şehir dışına çıkacaksa başka bir ilden o tarihlerde alışveriş yaptığını gösterir fiş veya faturalar, otel rezervasyonu ve faturası vb belgelerle)  ispat etmesi halinde  ücretsiz izin olarak 4 GÜNE KADAR  yol izni verilir.

Yıllık izne çıkacak işçilerin izin öncesi işverenden avans alma hakkı da var.