Yeniden Değerleme Oranları

-YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI


 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

ORAN

2000 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K. 288 Tebliğ)

%  56,00

2001 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K. 301 Tebliğ)

%  53,20

2002 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K. 310 Tebliğ)

%  59,00

2003 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 325 Tebliğ)

%  28,50

2004 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 342 Tebliğ)

% 11,20

2005 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 353 Tebliğ)

%  9,80

2006 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 363 Tebliğ)

%  7,80

2007 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 377 Tebliğ)

%  7,20

2008 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 387 Tebliğ)

% 12,0

2009 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 392 Tebliğ)

%  2,20

2010 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 401Tebliğ)

% 7,70

2011 Yılı Yeniden değerleme oranı (V.U.K 410Tebliğ)

%10,26

2012 Yılı Yeniden değerleme oranı (VUK 419 Tebliğ)

% 7,80

2013 Yılı yneiden değerleme oranı (VUK 430 Tebliğ)

% 3,93