Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı

 

VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI

01.01.2009 - 31.12.2009 Dönemi

37,50

01.01.2010 - 31.12.2010 Dönemi

39,00

01.01.2011 - 31.12.2011 Dönemi

41,00

01.01.2012 - 31.12.2012 Dönemi

43,50

01.01.2013 - 31.12.2013 Dönemi

46,00

01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi

48,50

01.01.2015 - 31.12.2015 Dönemi

51,50