Veraset ve İntikal Vergisi İstisna

-7338 SAYILI VERASET İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 2013 YILI İSTİSNA VE VERGİ TARİFESİ


Evlatlıklar Dâhil, Füruğ ve Eşten Her Birine İsabet Eden Miras Hisselerinde 146.306 TL

(Füruğ Bulunmaması Halinde Eşe İsabet Eden Miras Hissesinde 292.791 TL),

İvazsız Suretle Meydana Gelen İntikallerde 3.371 TL,

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 190.000 TL için

1

10

Sonra gelen 440.000 TL için

3

15

Sonra gelen 970.000 TL için

5

20

Sonra gelen, 1.800.000 TL için

7

25

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30