Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük Cezaları (VUK Madde:352)
1. Derece Usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri90
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı57
3 - ikinci sınıf tüccarlar28
4- Yukarıdakiler dışındakalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar14
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler7,70
6- Gellr vergisinden muaf esnaf3,50
2. Derece Usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri50
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı28
3 - ikinci sınıf tüccarlar14
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar7,70
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler3,50
6- Gelır vergisinden muaf esnaf2