Ücretliler Özel İndirim Tutarları

ÜCRETLİLER İÇİN ÖZEL İNDİRİM TUTARLARI (G.V.K. Md.=31)

 

Sadece Sakatlık indirimi uygulanacaktır.

 

Sakatlık indiriminde 2015 yılında aşağıdaki tutarlar dikkate alınacaktır.

 

1.Derece Sakat   % 80  fazlası

880.-TL

2.Derece Sakat   % 60-80 arası

440-TL

3.Derece Sakat   % 40-60 arası

200.-TL

 

Bu indirimden faydalanmak için Vergi Dairesi Başkanlığı kanalıyla Sakatlığın Heyet raporu ile belgelenmesi zorunludur.

 

SAĞLIK RAPORU ALINMASI ( SİGORTALI İŞE GİRİŞLERDE)

6331 sayılı Kanunun kapsamında alınması gereken sağlık raporları 11 EYLÜL 2014 işyeri hekiminden alınır.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir

 

<<Pratik Bilgiler