ücret ve ödemelerden yapılacak kesintiler

-ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER


 

Ödemenin Nevi

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

SGK Primi

1

Asıl ücret

Var

Var

Var

2

Hafta tatili, Bayramlar

Var

Var

Var

3

Fazla Mesai saati ücreeri

Var

Var

Var

4

Yemek parası (Nakdi)

Var

Var

Yok

5

Yol parası

Var

Var

Yok

6

Huzur hakları

Var

Var

Yok

7

Kıdem tazminatı (Tavanı aşamaz GVK. 25/7)

Yok

Var

Yok

8

İhbar tazminatı

Var

Var

Yok

9

Evlenme ve doğum yardımı

Var

Var

Yok

10

Kira yardımı (Nakdi)

Var

Var

Yok

11

Giyecek yardımı (Nakdi)

Var

Var

Yok

12

Yakacak yardımı (Nakdi)

Var

Var

Yok

13

Cenaze giderleri

Var

Var

Yok

14

Her türlü primler

Var

Var

Yok

15

İkramiye

Var

Var

Var

16

İş kanununda belirtilen yıllık izinleri kullandırılmamış olması bu kanuna göre ödenen ve kullandırılmayan izin gün sayısına göre hesaplanan izin ücreeri

Var

Var

Var

17

Bayram harçlığı (Yardımı)

Var

Var

Var

18

Harcırahlar (En yüksek Devlet Memuruna yapılan harcırah miktarı kadar)

Yok

Var

Yok

19

Harcırahlar (En yüksek Devlet Memuruna yapılan harcırah miktarını aşan kısmı)

Var

Var

Yok

20

İşyerinde personele yedirilen yemek, yoğurt, meşrubat v.s.

Yok

Yok

Yok

21

3308 sayılı kanuna göre aday çırak ve öğrencilere ödenen ücreer

Yok

Yok

Yok

22

Murakıplık ücreeri

Var

Var

Yok

23

Öğrenim bursları

Var

Yok

Yok

24

Yabancı Dil Tazminatı

Var

Var

Var

25

Kasa Tazminatı

Var

Var

Yok