personel özlük dosyası

-4857 İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK İŞE ALINACAK KİŞİLERİN PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER1

Eleman İstek Formu

2

İşe Başvuru Formu

3

Hizmet Sözleşmesi

4

İşe Giriş Periyodik Muayene Formu

5

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1- a

6

GSS Giriş Bildirgesi

7

SGK Sigortalı Bildirim Belgesi

8

Sigortalı işten Ayrılış Bildirgesi 4/1- a

9

Aile Durum Bildirimi Formu

10

İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti

11

İkametgâh İlmühaberi

12

Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

13

Referansları ve CV' si

14

Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

15

Sağlık Raporu

16

Kan Grubunu Gösterir Belge

17

Adli sicil kaydı

18

Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

19

Ödenen ücreere ait hesap pusulalarının bir sureti,

20

Ücretsiz izinler ve Yıllık Ücrei izin ile ilgili Dilekçe veya Formlar

21

Yıllık Ücrei izin Cetveli

22

Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine ilişkin Düzenlenen Tutanaklar

23

2 adet vesikalık Fotoğraf

24

Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi, Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi

25

İş Kazalarında Yapılması Gereken idari işlemler ve iş Kazası Bildirimi SGK

26

İş Kazası Tutanağı

27

İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu ÇSGB

28

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu SGK

29

İşe izinsiz Gelmeme / İşe Geç Gelme Tutanağı ve ihtarı

30

İstifa Dilekçesi

31

İbraname

32

Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

33

Toplu İşçi Çıkarılması ile ilgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye iş Kurumu Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

34

İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı ihtarname

35

Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti