mtv

-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ


A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I)  SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00

1301-1600cm³e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00

1601-1800cm³e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00

1801-2000cm³e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00

2001-2500cm³e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00

2501-3000cm³e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00

3001-3500cm³e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00

3501-4000cm³e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00

 4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00

 2-Motosikletler 

100-250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00

251-650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00

651-1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

644,00

426,00

210,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

859,00

537,00

320,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

 3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)

  25 kişiye kadar

1.623,00

970,00

426,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.947,00

1.623,00

644,00

  36 - 45  kişiye kadar

2.166,00

1.839,00

859,00

  46 kişi ve yukarısı 

2.598,00

2.166,00

1.298,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)

   1.500 kg'a kadar

579,00

385,00

190,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.168,00

678,00

385,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.753,00

1.460,00

579,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.947,00

1.654,00

777,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.338,00

1.947,00

1.168,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.925,00

2.338,00

1.360,00C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendiyle 30.6.2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

 

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

10.853,00

8.679,00

6.509,00

5.206,00

   1.151 -   1.800 kg'a kadar

16.283,00

13.023,00

9.768,00

7.814,00

   1.801 -   3.000 kg'a kadar

21.712,00

17.369,00

13.023,00

10.420,00

   3.001 -   5.000 kg'a kadar

27.143,00

21.712,00

16.283,00

13.023,00

   5.001 - 10.000 kg'a kadar

32.572,00

26.057,00

19.541,00

15.631,00

   10.001 - 20.000 kg'a kadar

38.002,00

30.401,00

22.798,00

18.234,00

   20.001 kg ve yukarısı

43.431,00

34.742,00

26.057,00

20.845,00

 

 

5766 sayılı Kanunun 9. maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6. maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları % 25 oranında uygulanır.