KDV İade ve Mahsupları

 

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*)

İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No)

Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın

İadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı (2)

İadenin Mükellefin Kendi Vergi Borçlarına Mahsubu (1)

İadenin Mükellefin Kendi SSK Prim Borçları ile İthalat Vergi Borçlarına Mahsubu

İadenin Şirket Ortaklarının Vergi (İthalde Alınanlar Dahil) ve SSK Prim Borçlarına Mahsubu

İadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi (İthalde Alınanlar Dahil) ve SSK Prim Borçlarına Mahsubu

Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (3)

(KDVK Md. 11/1-a,c)

 (Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler Dahil)

 4.000 TL

(92 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(1, 13, 15, 19, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğleri)

(84 ve 110 No.lu KDV Tebliğleri)

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Teslimler ve Bavul Ticareti

(KDVK Md. 11/1-b)

Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna

(KDVK Md. 11/1-b)

İade talepleri münhasıran YMM Tasdik Raporu karşılığı yerine getirilir. (113 No.lu KDV Tebliği)

Geçerli

(113 No.lu KDV Tebliği)

Yabancılara Taşımacılık, Fuar, Sergi ve Panayırlara Katılım Nedeniyle Yapılacak İade

(KDVK Md. 11/1-b)

1.000 TL

(90 No.lu KDV Tebliği)

-

-

-

-

Geçersiz

Araçlar, Petrol Arama ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna

 (KDVK Md. 13/a, d)

200 TL

(92 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız (84, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

13/a ve 13/d için Geçerli

(8 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğler) (72 No.lu KDV Tebliği)

Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

 (KDVK Md. 13/b)

4.000 TL

(93 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(93, 107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(93, 107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84, 107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(93 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

Altın, Gümüş, Platin Arama İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerinde İstisna (KDVK Md. 13/c)

Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

(KDVK Md. 13/e)

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerde İstisna

(KDVK Md. 13/f)


Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimleri

(KDVK Md. 13/g)

4.000 TL

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(84, 107 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Transit Taşımacılık

(KDVK Md.14)

1.000 TL

(92 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(107 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(6, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM  Tebliğleri)

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV İstisnası

(KDVK Md. 14/3)

4.000 TL

(100 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız 

(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız 

(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(100 Sıra No.lu KDV G.T)

Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereç Tesliminde İstisna

(KDVK. Md.17/4-s)

4.000 TL

(113 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(113 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(113 No.lu KDV Tebliği)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(113 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(113 No.lu KDV Tebliği)

Geçerli

(113 No.lu KDV Tebliği)

İndirimli Orana Tabi

Teslim ve Hizmetler (4)

(KDVK. Md.29/2)

4.000 TL

(119 No.lu KDV Tebliği)

Var - 4.000 ¨'ye kadar

(119 No.lu KDV Tebliği)

Var - 4.000 ¨'ye kadar

(119 No.lu KDV Tebliği)

Sadece adi ortaklık ve kollektif şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olarak var

(119 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(119 No.lu KDV Tebliği)

Geçerli

(119 No.lu KDV Tebliği)

Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe İndirimli Orana Tabi Fason İşler 

(KDVK. Md.29/2)

Sadece Teminat ve/veya VİR Karşılığı

(119 No.lu KDV Tebliği)

Var, 2.000 ¨’ye Kadar

(119 No.lu KDV Tebliği)

Var, 2.000 ¨’ye kadar

(119 No.lu KDV Tebliği)

Sadece adi ortaklık ve kollektif şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olarak var

(119 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(119 No.lu KDV Tebliği)

Geçersiz

(119 No.lu KDV Tebliği)

Uluslar arası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

(KDVK. Md. Geçici Md. 26)

200 TL

(120 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(120 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(120 No.lu KDV Tebliği)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(120 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(120 No.lu KDV Tebliği)

 

Geçerli

(120 No.lu KDV Tebliği)

 

3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet –Devret veya 3359 ve 652 sayılı Kanunlara Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Geçici Md. 29)

 4.000 TL

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(1, 13, 15, 19, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğleri)

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

İSMEP Kapsamında Yapılacak teslim ve Hizmetlerde İstisna

(6111 sayılı Kanun Geçici Md. 16)

4.000 TL

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(84, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)