İsteğe Bağlı Sigortalıların Pirim Oranları

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’DEN İTİBAREN)

Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12

Toplam

32