Hizmet Erbabına İstisna Tutarı

HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞlNDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (G.V.K. Md.= 23/8.Bend)

 

2007 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

8,80  TL

2008 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

9,00  TL

2009 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

10,00  TL

2010 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

10,00  TL

2011 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

10,70  TL

2012 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

11.70 TL

2013 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

12,00 TL

2014 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

12,00 TL

2015 Yılında Yemek Bedeli Tutarı (İstisna)

13.00 TL


Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre sigorta priminden istisna günlük yemek bedeli ise 2015/1-6: 2.40 ve 2015/7-12 dönemi için  ise; 2,55  ’dır. (Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak Günlük asgari ücretin % 6’sının yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.)

 

 

<<Pratik Bilgiler