Gelir Vergisi Tarifesi

2012 YILI GELİRLERİ İÇİN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

10.000 TL'ye kadar

% 15

25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL

% 27

58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL

% 35