Gelir Vergisi Tarifeleri

2013 YILI GELİRLERİ İÇİN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

10.700 TL’ye kadar

% 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

% 20

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL fazlası

% 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL fazlası

% 35

 

 

Ücret Gelirleri için Tarife

10.700 TL’ye kadar

% 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

% 20

Ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL fazlası 

% 27

94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası

% 35