Geçici Vergi Oranları

Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Mükellefleri (2006 1.Dönemden İtibaren)

15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 2. Dönemden İtibaren)20