eski beyan sınırları ve istisna tutarları

2012 YILI KAZANÇLARINDA BEYAN SINIRLARI VE İSTİSNA TUTARLARI

 

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan elde edilen kar Payının yarısından fazlasında beyan sınırı

25.000 TL

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan Gayri Menkul Sermaye iratlarında beyan sınırı

25.000 TL

GVK 80. Md. Belirtilen Değer Artış kazançlarında istisna tutarı 

8.800 TL

GVK 82. Md. Belirtilen bazı Arızi kazançlarda istisna tutarı

20.000 TL

Tevkifata tabi tutulmamış menkul ve gayri menkul sermaye iratlarında beyanname verme sınırı

1.290 TL