E beyan beyannameleri

-HANGİ ÇEŞİT BEYANNAMELER E- BEYAN ŞEKLİNDE GÖNDEREBİLİRE-Beyanname uygulamasında bağlı bulunduğunuz vergi dairesine öncelikle süresinde gönderilen;

 

Katma Değer Vergisi 1 (KDV1),

Katma Değer Vergisi 2 (KDV2),

Katma Değer Vergisi Tevkif atı (9015) (KDV9015),

Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri İçin) (OTV1),

Özel Tüketim Vergisi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV2B),

Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler İçin) (OTV3A),

Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Tütün Mamulleri İçin) (OTV3B),

Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Kolalı Gazozlar İçin) (OTV3C),

Özel Tüketim Vergisi (IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimi İçin) (OTV4),

Muhtasar Beyanname (MUH), GVK 94 MADDE

Muhtasar Beyanname (GVK. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkif atlar İçin)  (MUH67),

 Muhtasar Beyanname (KVK. 15. ve 30. Maddesine Göre Yapılan Tevkif atlar İçin)

 (MUH30), Muhtasar Beyanname (K.V.K. 24. Maddesine Göre Yapılan Tevkif atlar İçin)

 (MUH24), Muhtasar Beyanname (GVK. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkif atlar İçin Ek 2 ve Ek 3) (MUH67EK),

Muhtasar Beyanname (GVK. Geçici 70. Madde Kapsamı İçin) (MUH70),

Noter Harçları Vergisi (NOTER),

MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi (MEPKURUM),

Banka Muameleleri Vergisi (BANKA),

Sigorta Muameleleri Vergisi (SIGORTA),

Damga Vergisi (DAMGA),

Özel İletişim Vergisi (OIV),

Şans Oyunları Vergisi (SANS),

Yıllık Gelir Vergisi (GELIR),

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (KGECICI),

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (GGECICI),

Kurumlar Vergisi (KURUM),

BA Formu (FORMBA),

BS Formu (FORMBS),

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF),

Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin Bildirim Beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak gönderebilirsiniz. Kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme ve pişmanlık talebi içeren beyannameler de elektronik ortamda gönderilebilmektedir