Değerli Kağıtlar

DEĞERLİ KÂĞITLAR VE BEDELLERİ 2013 

Değerli Kâğıdın Cinsi

Bedel (TL)

1

Noter kâğıtları:

 

a

Noter kâğıdı

7,55

b

Beyanname

7,55

c

Protesto, vekâletname, re ’sen senet

15,10

3

Pasaportlar

75,00

4

Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

6

Nüfus cüzdanları

6,75

7

Aile cüzdanları

69,00

9

Sürücü belgeleri

92,50

10

Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11

Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12

Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13

İş makinesi tescil belgesi

69,50

14

Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

4,75

15

Mavi Kart

6,75